Tuesday, March 01, 2005

難以說出 這一剎的感受
段段舊日記憶 閃過後再從頭
廿年悠長歲月 早跟你成為朋友
此刻捨不得你 已漸漸眼眶濕透

仍會記起 當天我的驕傲
獨在路上跌倒 心裡頓覺迷途
你曾在我灰心 徬徨時給我勸告
令我今天感到 我現在那些鼓舞

話再見 此際話再見不易
誰明白心裡滴著淚兒 我怎麼啟齒
誰願話再見 此際話再見不易
還期望跟你好好珍惜 這份情誼

(節錄自「再見」)
(唱:李克勤 作詞:李克勤 作曲:周啟生 編曲:周啟生)

4 Comments:

At March 01, 2005 5:46 PM, Blogger eggegg said...

傻貓, 永遠在我的記憶中 !

 
At March 01, 2005 11:14 PM, Blogger Elle said...

King,
你知嗎?"傻貓"會知道你為佢傷心痛哭,但佢最想見到你可以振作起來...

 
At March 03, 2005 7:13 AM, Blogger Eva said...

皇帝﹐你痛完未呀﹖痛完要起身做野喇﹗醒醒呀﹗

 
At March 03, 2005 6:53 PM, Blogger izumicat said...

好感動....

 

Post a Comment

<< Home